Проучване на перспективите и проблемите за развитието на биопродукти в област Хасково по проект EU 2 BIO

Във връзка с провеждане на проучване на перспективите и проблемите за развитието на биопродукти в област Хасково по проект EU 2 BIO, финансиран по Програмата за сътрудничество Interreg V-A „Гърция-България 2014-2020“ са създадени анкетна карта, насочена към крайните потребители и анкетна карта, насочена към фермери и регистрирани земеделски производители. Основната цел на проекта е да […]

Към началото