Текущи Проекти

Проект: „EURO bio REGION MARITZA EVROS“ с акроним „EU 2 BIO“

Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от националните фондове на страните, участващи в Програмата за сътрудничество Interreg V-A „Гърция-България 2014-2020

Към началото