Проект „Създаване на конкурентоспособни стартиращи предприятия“ (Проект 100)

Осъществява се чрез Министерството на икономиката, енергетиката и туризма в сътрудничество с Програмата на ООН за развитие

Период на проекта :2007-2009
Цели на проекта:
• да предостави пълна подкрепа за стартиращи предприятия чрез:
• интензивни обучения преди започването на бизнеса, съдействие за разработването на осъществими бизнес планове;
• безвъзмездна помощ от 10 000 лв. до 20 000 лв. за най-добрите бизнес планове, одобрени след участие в национален конкурс;
• професионална помощ от бизнес центъра по време на целия процес преди и след усвояване на безвъзмездната финансова помощ;
Място: област Хасково, България
Резултати: 14 нови дружества, създадени и подкрепени финансово и технически
Към началото