Проект "НПО" от Нова Европа - Обединени за устойчиво развитие на нашите региони "

Програма Изток Изток на Институт Отворено общество-Софи

Период на проекта: март – август 2010 г.
Постигнати резултати:
• Формирана неформална единица на НПО
• отворена дискусия за неправителствения сектор
• Осъществява обучително пътуване и обмен на опит между бизнеса и НПО от България и Република Чехия
Към началото